Museum Ovartaci

 

Hjemmeside : www.ovartaci.dk

 

billed2

 

Museum Ovartaci, der blev oprettet i 1975, ligger på Århus Universitetshospital, Risskov. Det rummer både et kunstmuseum og et psykiatrisk historisk museum. Museet driver også en række andre aktiviteter, rettet mod psykiatribrugere, bl.a. et åbent atelier og en række kreative værksteder. I forbindelse med museet findes også en skoletjeneste, et børneatelier og en museumscafé. 

Mia Lejsted har været leder af Museet, Museumscaféen og Museets forskellige kreative aktiviteter siden 2004.

Museum Ovartaci har til huse i en af det psykiatriske hospitals smukke, gamle bygninger. Hospitalet er tegnet af Michael Gottlieb, en af Danmarks væsentligste arkitekter, og åbnede i 1852 og kaldtes dengang "Jydske Asyl".

Den psykiatrihistoriske udstilling bidrager til afmystificering af psykisk sygdom, - gennem et tankevækkende indblik i menneskeskæbner i en ellers lukket verden. Den fortæller et kapitel af Danmarkshistorien, set gennem psykiatriens optik.

Museets formål er ligeledes at fortælle om hospitalets historie, om kunst lavet af mennesker med psykiske lidelser, om kreativitet som hjælp til selvhjælp for mennesker med psykiske lidelser, samt om psykiske lidelser, psykiatrisk behandling, psykiatriske institutioner og psykiatrisk service i det hele taget, - og at skabe mere forståelse for og åbenhed omkring psykiske lidelser, nedbryde tabu og medvirke til at eliminere diskrimineringen af psykiske syge.

Kunstmuseet findes i stueetagen i Museet. Alle værker er skabt af kunstnere med sindslidelser, hvoraf langt de fleste har været indlagt her på hospitalet. Kunstmuseet råder over en samling på ca. 12.000 værker, hvoraf 850 kan ses i udstillingen.

Centralt i udstillingen møder vi Ovartaci, som var patient på Hospitalet fra 1929 til sin død i 1985. Her levede og arbejdede han med sin kunst i 56 år.
Ovartaci var uddannet malersvend og rejste 31 år gammel til Argentina, hvor han opholdt sig i 3 år. Under opholdet dér blev han psykisk syg. Kort efter hjemkomsten i 1929 blev han indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor han opholdt sig indtil sin død.
Ovartaci foretog utrolige rejser i sindet og var indtil de allerseneste år særdeles produktiv som kunstner. Han var desuden meget interesseret i musik, sprog og litteratur, og han kæmpede sig, via et fantastisk engagement i sit arbejde med sin kunst og sig selv, i 1950'erne og 60'erne, frem til en misundelsesværdig åndelig og kunstnerisk frihed.
Det hele var en selvbehandlingsproces, der førte til mere livskvalitet, end det er forundt, mange af vi andre, såkaldt psykisk raske.

Det var Johannes´ møde og venskab med Ovartaci, der førte til oprettelsen af Museet og Gallo Aktiviteterne.

Den første lørdag i hver måned (fra september - juni) er der rundvisning fra kl. 12:00 - 14:00. Telefonisk tilmelding senest fredagen før på tlf. nr. 78 47 04 00.  
Pris 100, - kr. (inkl. entré)

Rundvisninger for store grupper kan derudover bestilles på samme tlf. nr.

 Museum Ovartaci

Århus Universitetshospital, Risskov

Skovagervej 2, - 8240 Risskov

Tlf. nr.  78 47 04 00

Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Åbent  : mandag - fredag kl. 10:00 - 16:00  og  lørdag - søndag kl. 12:00 - 16:00

Hjemmeside :  www.ovartaci.dk