Om Johannes Nielsen

 

Johannes er født i Thy i 1924. Han gik ud af skolen som 13 - årig for at tjene på en gård. I 1959 tog han en lægeeksamen, - og uddannede sig herefter til psykiater. Herefter arbejdede han i USA et par år efterfølgende. Da han kom hjem, opbyggede han Cytogenetisk Laboratorium med forskning vedrørende arv og miljø, - og var leder af dette fra 1965 til 1991. Johannes var endvidere i 20 år aktiv i det første Lokalpsykiatriske projekt i Danmark - "Samsø - projektet".


I 1975 startede Johannes oprettelsen af det Museum, der nu hedder Museum Ovartaci og fra 1980 også de forskellige Gallo Aktiviteter. forskellige Gallo Aktiviteter. Han blev inspireret gennem venskabet med kunstneren Ovartaci og en lang række andre talentfulde kunstnere på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Han oplevede tydeligt, hvordan patienterne gennem deres kreativitet fik det bedre. De fik mere selvtillid og selvværd, deres tilværelse blev mere meningsfuld og de fik en bedre livskvalitet end andre patienter.


Han oplevede ligeledes, hvordan meningsfyldt arbejde giver ansvar, struktur og er en god hjælp til selvhjælp. Derfor drives mange af Gallo Aktiviteterne af nuværende eller tidligere psykiatribrugere.


Derudover er Johannes initiativtager til og formand for en række fonde. Herunder bl.a. Gallo Fonden, Ovartaci Fonden og Thy Fonden.


I 1994 fik Johannes "Mandy" prisen, en australsk pris "presented to Johannes for his outstanding contribution to Turner Syndrome".


I 1996 fik Johannes Nielsen Århus Kommunes Ligestillingspris for arbejdet med at opnå ligestilling mellem psykisk syge og psykisk raske.


I 2005 fik Johannes Hanne Vibeke Kjærgård Prisen som en anerkendelse og støtte til sit pionerarbejde indenfor psykiatrien... "hans fokus på menneskets ressourcer snarere end begrænsninger. Hans tro på og brug af kunstens og kreativitetens forvandlende kraft til gavn for den enkelte og til inspiration for andre." 


I Juni 2012 modtog Johannes Aarhus Lokalbank-prisen på 25.000. "Det er livsbekræftende at opleve et menneske med så mange ressourcer og så stort engagement. Dommerne har fundet en værdig modtager af prisen, og Johannes Nielsen har med sit arbejde i Gallo sat et varigt aftryk i byen," sagde Marc Perera Christensen.