Recovery og Empowerment

I Gallo Aktiviteterne arbejder vi med hjælp til selvhjælp, recovery og empowerment. Hvad betyder det så ?

Recovery betyder at komme sig eller komme videre efter en psykisk lidelse. Vi betragter recovery som en individuel rejse, hvor den enkelte er hovedperson i sin egen proces.

Et vigtigt element er at genvinde magten over sit eget liv. Her kommer begrebet empowerment ind. Empowerment handler om at blive bevidst om sine rettigheder, generobre/ tage ansvar for sit eget liv og bevæge sig væk fra systemets klientgørelse.

Når vi taler sammen og bruger vores sprog, former og farver vi vores virkelighed. Det hører med til menneskets evner at klassificere og forklare ting ved at give dem betegnelser. Det er vigtigt at være klar over, at man gennem sproget kan komme til at dømme eller fastholde mennesker i en bestemt situation eller omvendt kan lægge op til forandring og skabe nye måder at tænke på og være til på. Sproget kan i sig selv ændre, hvad vi føler og tænker om os selv og andre. Derfor kan den måde, vi bruger sproget på have vidtrækkende betydning for andre mennesker.


Derfor er vi også bevidste om, hvordan vi benævner hinanden i Gallo Aktiviteterne. Vi er ikke brugere. Vi er medarbejdere, ansatte, kunder, frivillige; ja, mennesker med ansvar i f.eks. et arbejdsfællesskab eller i kreative aktiviteter.

Vi vil også gerne undgå at bruge generaliserende begreber som "psykisk syge". Ingen mennesker er nemlig syge hele tiden. Derfor bruger vi mere benævnelsen "psykiatribrugere" eller "psykisk sårbare". Alle mennesker har gode perioder og i øvrigt er man meget mere end psykisk syg. Måske er man også mor, kæreste, studerende, hundeejer, kolonihavehusejer og meget andet. Psykisk sygdom kan nemt blive et stempel; et prædikat, som kan være svært at vaske af. ”Jeg er psykisk syg” bliver ligesom noget statisk. Så er man kun det og det har, efter vores opfattelse, en klang af noget uhelbredeligt. Man siger jo heller ikke ”Jeg er et brækket ben” eller ”Jeg er kræft”.

Vores organisme er god til at tilpasse sig de forhold, den bliver udsat for. Det er først, når den bliver overbelastet, at den sender et signal til os ved at vise symptomer. Symptomer, der viser sig enten fysisk eller psykisk, gør os en tjeneste ved at fortælle os, at der er noget galt under overfladen. Symptomerne er : ja, kun symptomer. Symptomerne varierer fra person til person. Man kan f.eks. have angst eller høre stemmer. De kan også ændre sig med tiden. Vi ser det som en tilstand, som til enhver tid kan forandres alt efter livsbetingelserne.

Tanken om hjælp til selvhjælp/ recovery er knyttet til den enkeltes egen, aktive indsats. Recovery er hver gang en unik rejse, som hver enkelt må foretage, - kombineret med forskellige former for behandling, hjælp og støtte fra familie, venner, professionelle og diverse støttesystemer. Recovery er en proces med fokus på håb, drømme, vækst og forandring mere end et præcist endemål. Processen skulle gerne indebære en følelse af mening og formål med ens liv, mens man vokser ud over følgerne af den psykiske lidelse. Den, der skal komme sig, er altid hovedperson i sin egen proces. Man kan ikke opstille absolutte succeskriterier, netop fordi hvert enkelt forløb er unikt og ofte forløber over lang tid. Det er vigtigt at pointere, at recovery tager tid.

Med begrebet empowerment forstår vi det at blive bevidst om sine rettigheder og pligter og dermed arbejde sig ud af den klientgørelse, der ofte tillægges mennesker med en psykisk lidelse. Det betyder at give sig selv magt over sit eget liv. Empowerment betyder direkte oversat bemyndige eller sætte i stand til. Det er altså et begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker bliver i stand til at modvirke afmagt og afhængighed. Målet er det selvstændige og myndige menneske. Et menneske der er i stand til at forfølge egne mål. Empowerment ses som noget, der forstærker individers evne til at klare sig selv og fjerner den psykisk sårbare fra en afhængigheds-kultur.

De forskellige Gallo Aktiviteter er alle steder, der bygger på åbenhed, et ”anerkendende rum” med tolerance, omsorg og respekt. Værdigrundlaget i alle Gallo Aktiviteterne udmøntes i praksis gennem den demokratiske ledelsesstil. Alle medarbejdere har indflydelse, ansvar og kender til begrebet social inklusion. Nemlig at være en del af samfundet / arbejdsmarkedet. At være ventet på sin arbejdsplads, følelsen af at være til gavn for andre, at have et ansvar er rigtig godt for ens psykiske velbefindende. Det gælder i øvrigt alle mennesker, i alle kulturer, uanset om man er psykisk sårbar eller ej.

Derfor kan et arbejde (og kreative aktiviteter) være en god hjælp til selvhjælp og kan derfor ofte sætte skub i en recoveryproces. Ved at have fokus på de raske, - ressourcerne og de stærke sider i det enkelte menneske, fungerer Gallo som et pusterum i en ellers ofte sygdomsrelateret hverdag. Vi er glade for, at vi på den måde kan hjælpe psykisk sårbare med at komme sig og tage styringen i eget liv.

Vi hører tit sætningen : ”Det er ærgerligt, sådan noget har vi slet ikke i vores del af landet”. Vi fortæller gerne mere om Gallo. Vi giver gerne oplysninger, der kan medvirke til, at nye steder spirer frem. I er meget velkomne til at ringe eller besøge os for mere inspiration. Ring gerne i forvejen, hvis I er en gruppe/ hvis I ønsker en snak :-)

 

 

 

Gallo

Tlf. nr. : 86 18 81 60

Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.